Daily Archives: 19 Tháng Bảy, 2023

Ứng dụng xổ số trong bầu cử cử chi

Ứng viên nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử? Trong một cuộc bầu cử, ứng viên nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng. Đây là nguyên tắc cơ bản của dân chủ. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, trong một […]